5 Juni 2013: Grundlovsdag i Aabyhøj1 Maj 2013 Tangkrogen